FISA INSCRIERE CURS


FISA INSCRIERE CURS

Subsemnatul ……………………………………., posesor al CI seria………..

numarul …………………, CNP………………………………………, numar telefon: ……………………… doresc sa ma inscriu

la cursul ………………………………………………. din cadrul Centrului International de

Studii si Formare  pentru Medicina Complementara/ Alternativa.

Am platit suma de………

DATA:                                                                  SEMNATURA

 

 

Download fisa de inscriere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers